FELSEFE

TAM, çağdaş, fonksiyonel, yaşamın değişkenliğini karşılayacak düzeyde esnek, yalın ama etkili yapılar ve çevreler oluşturmayı amaçlar. İşverenin ve kullanıcının hedeflerini, teknik ve estetik olarak karşılarken, bütçe sınırlamaları içinde çözümler üretir. İklim, sosyal ve kültürel yapı gibi çevresel verileri tasarımda önemli, belirleyici unsurlar olarak kullanır.

TAM her zaman daha büyük yapılanmaların içinde yer almayı, farklı uzmanlık gruplarıyla birlikte çalışmayı, böylece tecrübesini ve kapasitesini genişletmeyi hedeflemiştir. İşbirliği içinde çalışma anlayışı sayesinde, üstlendiği projelerin çeşitliliği ve yaratılan çözümlerin özgünlüğü sınırlı değildir.