Mercedes Benz Türk A.Ş. Pazarlama Merkezi Yeni Ofis Binası

Yeri
: Hoşdere / İstanbul
İşveren
: Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Istanbul
Kapasite
: 5.600 m2
İş Kapsamı
: Mimari proje, iç mimari proje, yönetici   danışmanlık, proje koordinasyonu, mesleki kontrollük
Tarih
: 2011 - 2012

+ Detay
- Kapat
İç mimari proje : Turgut Alton Mimarlık
Statik proje : Erdemli Mühendislik
Mekanik proje : Atakar Mühendislik
Elektrik projesi : Sanayi Mühendislik
     

Yeni ofis bloğunu, 2001‘de tamamlanmış, bir kompleks olarak projelendirmiş olduğumuz Pazarlama Merkezi’ne bitişik olarak tasarlamamız talep edilmiştir. Yapının mimari kimliğini, gerek eski yapıyla, gerekse 2008’de, bitişik arsada tamamlamış olduğumuz Genel Müdürlük yapısı ile doğru olarak ilişkilendirirken, gerekli departmanların yerleştirilebileceği büyüklükte bir yapı tasarlanması temel kaygımız olmuştur. Eski yapının temelleri üzerine oturan mafsal bölümü, çelik karkas ile daha şeffaf olarak çözümlenmiş; ofis alanları kütlesi, eski binanın hiza ve yüksekliklerine uygun, yönetim binasının mimari yaklaşımıyla tasarlanmıştır. İç mimari düzenlemeler kapsamında da, kurumsal tercihler de değerlendirilerek yalın ve çağdaş yaklaşım sürdürülmüştür.